Διάκριση για την Δικτυακή πύλη του Παννελήνιου Σχολικού Δικτύου

Το γνωστό περιοδικό PC Magazine απένειμε τη διάκριση Internet Service of the Year στην ανανεωμένη δικτυακή πύλη www.sch.gr του Παννελήνιου Σχολικού Δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.