ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ. Γ. Μαρίτσα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

 

Δ. Γ. Μαρίτσας

Διευθυντής του

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(Ι.Τ.Υ.Ε.)

και

Καθηγητής του

Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

 

Ph.D. in Electronic and Computer Engineering

University of Manchester

MANCHESTER ENGLAND 1969

 

Ms.C. in Information and Systems Engineering

Electrical Engineering Dept.

University of Birmingham

BIRMINGHAM ENGLAND 1967

 

Πτυχίο Φυστικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ 1962

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

1990-1996 Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(Ι.Τ.Υ.Ε.)

 

1981-1996 Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδρυτής και Πρόεδρος του παραπάνω Τμήματος μέχρι το 1987.

 

1985-1990 Ιδρυτής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Πάτρας (Ι.Τ.Υ.Ε.).

 

1980-1981 Διευθυντής του Τμήματος Η/Υ στο "Κέντρο Ερευνών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Αθήνα - Ελλάδα.

 

1973-1980 Ερευνητής στο Τμήμα Η/Υ στο "Κέντρο Ερευνών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Αθήνα - Ελλάδα.

 

1969-1972 Ερευνητής στο "Αdvanced Systems Group of I.C.L." στο West Gorton Manchester England.

 

 

1965-1966 Βοηθός Ερευνητής στο Systems Evaluation Section of the Operation Research Dept. of the British Iron and Steel Research Association.

 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΙΕΕΕ Τransactions on Computers

ACM Computing Reviews

European Journal of Operation Research

National Program for Research and Development.

 

International Conference on Supercomputers 1987 (Athens).

PARCELLA 1986 and 1990, Berlin.

PARLE 1992, Paris.

PARLE 1994, Athens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Εχει διδάξει τα μαθήματα:

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Journal and Refereed Conference Proceedings)