Υπολογιστικό Κέντρο

Image

Το Υπολογιστικό Κέντρο υποστηρίζει τους εξυπηρετητές των κεντρικών υπηρεσιών και των έργων του ITYE. Ο χώρος υποστηρίζεται με συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), κλιματισμού και ελέγχου πρόσβασης, ενώ ελέγχεται αυτόματα με συστήματα ακριβείας για την ποιότητα του αέρα (σκόνη, υγρασία, θερ­μοκρασία). Σε περί­πτωση ανίχνευσης καπνού ή ακόμα και σκόνης το σύστημα διακόπτει αυτόματα την παροχή ρεύματος και σε επόμενο στάδιο ξεκινά πυρόσβεση.