Αμφιθέατρο

Image

Το αμφιθέατρο είναι 132 θέσεων και είναι εξοπλισμένο με προηγμένο σύστημα παρουσιάσεων, συνδιασκέψεων πολλών σημείων και μετάδοσης της συνεδρίας μέσα από το διαδίκτυο. Έχει δυνατότητα για ταυτόχρονη μετάφραση σε 2 γλώσσες με ασύρματη μετάδοση, μικροφωνική εγκατάσταση με μικρόφωνα διάσπαρτα στα καθίσματα και ασύρματο δίκτυο wi-fi. Επίσης υπάρχει δυνατότητα για εγγραφή της συνεδρίας σε DVD.