Αίθουσες παρουσιάσεων

Οι αίθουσες παρουσιάσεων έχουν τοποθετημένο στην οροφή βραχίονα για την ανάρτηση projector, ενώ υπάρχει και σύστημα videoconference και ασύρματο δίκτυο. Στις οβάλ αίθουσες της πτέρυγας Ι και στα επίπεδα 0, 1 και 2 θα υπάρχει τροχήλατο τραπεζάκι για την τοποθέτηση projector. Κάτω από το τραπέζι συσκέψεων υπάρχουν καταπακτές με ρευματολήπτες εφεδρικών και αδιάλειπτων ρευμάτων και πρίζες διασύνδεσης δεδομένων και φωνής.