Τεχνολογικός εξοπλισμός

Το κτίριο έχει αυτοματισμούς για την πυρανίχνευση, την λειτουργία της πρόσβασης, της φύλαξης, της λειτουργίας φώτων, κλιματισμού, θέρμανσης, κλπ. Αναλυτικά υπάρχουν τα παρακάτω συστήματα:

Όλα τα ανωτέρω συστήματα συγκεντρώνονται κύρια στο Control Room, όπου υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης.