ΗΜΕΡΙΔΑ - Αθήνα 20/9/2011

Θέμα:  Πιστοποιητικά βασισμένα σε ιδιότητες (Attribute Based Credentials – ABCs) γιατην ασφαλή διαχείριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας:  Νομικά και τεχνικά ζητήματα, εφαρμογές, και μελλοντικές τάσεις.

Σχετικά συννημένα:

invitation_letterGR.doc