ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π92, Π125, Π126 & Π127 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/