ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1089_15-10-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1089 (ειδικότητα Κ1) στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/