ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1167_04-11-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1167_04-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/