ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1353_09-12-2014

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1353_09-12-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/