ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π174_25-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π174_25-02-2015 για την ειδικότητα Κ3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/