ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π676_29-09-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π676_29-09-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr