ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π19_18-01-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π19_18-01-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr