ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π154_16-02-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«COMBATING DIGITAL EXCLUSION: CHILDREN EDUCATE DIGITALLY

ILLITERATE ADULTS IN SAFE AND CREATIVE WEB»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Programme, Strategic Partnerships, Key Action 2)-(Project Agreement Number 2016-1-EL01-KA201-023649). (Έναρξη: 01/10/2016 - Λήξη: 30/09/2018)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας:

Ο2 – Ανάλυση των απαιτήσεων των παιδαγωγικών εργαλείων (π.χ. περιβάλλον e-learning παιδαγωγικό υλικό) για την εκπαίδευση των ενηλίκων στη χρήση του Ίντερνετ.

  • Προσδιορισμός των απαιτήσεων των εξειδικευμένων παιδαγωγικών εργαλείων, προκειμένου να προσδιοριστούν και να αναλυθούν τα προαπαιτούμενα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον e-learning και η δικτυακή πύλη.

Ο4 – Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος.

  • Δημιουργία της δικτυακής πύλης και του e-learning περιβάλλοντος, τα οποία αποτελούν τα εργαλεία για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση του ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P1542017ADA.pdf