ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π252_21-03-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π252_21-03-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr