ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π336_24-04-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π336_24-04-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr