ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π452_22-05-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π452_22-05-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr