ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π444_19-05-2017_Κωδικοί Αναφοράς Κ1_Κ2_Κ4

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π444_19-05-2017 για τις ειδικότητες Κ1-Κ2-Κ4 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr