ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π747_31-08-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π747_31-08-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr