ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π733_29-08-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π733_29-08-2017_ Κ4_Κ10_Κ11  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr