ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π871_12-10-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π871_12-10-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr