ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π899_24-10-2017_Ειδικότητες Κ2_Κ4

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π899_24-10-2017 για τις ειδικότητες Κ2_Κ4 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr