ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π960_15-11-2017_Ειδικότητα Κ1

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π960_15-11-2017 για την ειδικότητα Κ1 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr