ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π120_07-02-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π120_07-02-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr