ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π467_24-04-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π467_24-04-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr