ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π582_17-05-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π582_17-05-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr