ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π560_15-05-2018_Ειδικότητες Κ3 & Κ4

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π560_15-05-2018 για τις ειδικότητες  Κ3 & Κ4 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr