ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π741_27-06-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π741_27-06-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr