ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π915_29-08-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π915_29-08-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr