ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1113_29-10-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1113_29-10-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr