ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1157_06-11-2018_K2,K3,K4

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1157_06-11-2018_K2,K3,K4 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr