ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1226_19-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1226_19-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr