ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π126_11-02-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π126_11-02-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr