ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π751_30-07-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π751_30-07-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr