ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1121_21-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1121_21-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1069_14-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1069_14-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1141_22-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1141_22-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1068_14-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1068_14-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1067_14-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1067_14-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1106_18-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1106_18-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr