ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π880_02-08-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π880_02-08-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π899_07-08-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π899_07-08-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π834_20-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π834_20-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π828_19-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π828_19-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π868_31-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π868_31-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π867_31-07-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π867_31-07-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr