ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1002_29-11-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1002_29-11-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1125_21-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1125_21-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1147_27-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1147_27-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1043_12-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1043_12-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1124_21-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1124_21-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1022_06-12-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1022_06-12-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr