ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1011_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1011_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1007_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1007_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π999_22-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π999_22-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π998_22-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π998_22-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π976_18-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π976_18-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π979_18-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π979_18-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr