ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π267_15-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π267_15-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π227_08-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π227_08-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π228_08-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π228_08-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π224_07-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π224_07-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π201_06-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π201_06-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.g

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π218_06-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π218_06-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr