ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π933_30-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π933_30-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π611_03-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π611_03-06-2015 για την θέση Κ5 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π905_27-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π905_27-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π895_27-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π895_27-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π941_28-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π941_28-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π580_26-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π580_26-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/