ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π868_23-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π868_23-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π871_23-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π871_23-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π869_23-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π869_23-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π753_30-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π753_30-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π802_14-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π802_14-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π801_14-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π801_14-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/