Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


33343.pdf

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων - Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


5349.pdf5350.pdf

Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας & των Περιφ/κών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


100874.pdf