Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας & των Περιφ/κών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


100874.pdf

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή & Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας [ΥΠΑ]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


72725.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ [ΕSMA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


5.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ [ERA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


151376.pdf56_ENIM.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ [SRB]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


565.pdf