ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


29923_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ [eu-LISA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30054_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠ.ΠΕΘ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


136843_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


6000_ENIMEROSI.pdf