ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ECHA]

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


ECHA.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ EU-LISA

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


EULISA.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SHIFT2 RAIL [S2R JU]

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


S2RJU.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΔΕ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


EYDE.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΙΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


ANAKOINOSI_EU_1.docxANAKOINOSI_EU_2.pdf