Προκήρυξη θέσης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


DIAVIVASTIKO_ETF.pdfETF.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΘΝ. ΕΜΠΕΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


EU.docxDIAVIVASTIKO_EU.pdf

Πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


DIAVIVASTIKO_KRITI.pdfDIOIKISIKRITIS.docx

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


EGYKLIOS.docETHINIKOMITROO.docxSKP.pdf

Κενές Οργανικές Θέσεις του Κλάδου ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


DIAVIVASTIKO_TIL.docxENIMEROTIKO.pdf