Μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο ΤΕΙ Κρήτης

Περισσότερες λετπομέρειες

Σχετικά συννημένα:


1390.pdf56992.docx

Μετάταξη Υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


946.pdf56995.docx

Ανακοίνωση Προκήρυξης για Εθνικό Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερες λετπομέρειες

Σχετικά συννημένα:


52896.docx8262.pdf

Ανακοίνωση Προκήρυξης για θέση επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


9014.pdf54587.docx271830449.pdf

Ανακοίνωση για μετατάξεις στο Παν/μιο Ιωαννίνων

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


11317.pdf54088.docx