ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες λειτουργίας του κτιρίου "Δ. Μαρίτσας" (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως την 18/04/2012 να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. 

Σχετικά συννημένα:

Π381_ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf