ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π 395/17-04-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης της Ενότητας Δράσεων Γ’ «Αναδιοργάνωση της συνολικής διαδικασίας έκδοσης, παραγωγής και διανομής  των διδακτικών βιβλίων», του Υποέργου1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)», του έργου «Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ 355294), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί τα εξής λογισμικά ψηφιακής σχεδίασης εντύπων:  • QuarkXPress 9.0  - αριθμός αδειών 10 – εμπορική χρήση

  • In design  έκδοση CS 5.5.  –αριθμός αδειών 13 – εμπορική χρήση

  • Σουίτα In design έκδοση CS 5.5. (συμπεριλαμβάνει  Illustrator CS5.5., Photoshop CS5.5., Acrobat)  - αριθμός αδειών 2 – εμπορική χρήση

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΗΡΙΖΩ.pdf